"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Kuulutus ympäristönhoidon katselmuksista 2018

« Back

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on päättänyt 6.6.2018 §:ssä 27, että Joensuun kaupungin rakennusjärjestyksen 35 §:ssä tarkoitettu ympäristökuvaan vaikuttavien rakennusten, rakennelmien, laitosten, laitteiden ja istutusten sekä piha-alueiden katselmus toimitetaan Joensuun kaupungissa ruutukaava-alueella ja Otsolan sekä Kanervalan alueilla ja lisäksi katselmoidaan kohteet, joista on tullut huomautuksia kuluvana vuonna. Katselmukset järjestetään toukokuun ja kesäkuun aikana.

Katselmuksessa havaitut puutteet on poistettava rakennus- ja ympäristölautakunnan asettamassa kunnossapitovelvolliselle ilmoitetussa ajassa.

Lisätietoja: rakennustarkastaja Jukka Hyttinen p 050 330 6295
jukka.hyttinen@joensuu.fi

Joensuun rakennus- ja ympäristölautakunta


« Back