"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Kiinteistöjen rakennuskieltojen jatkaminen

« Back

Joensuun kaupunginhallitus on kokouksessaan 27.11.2017 (pykälä 478) päättänyt jatkaa alla lueteltujen kiinteistöjen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 53 pykälän tarkoittamaa rakennuskieltoa kahden vuoden määräajaksi. Rakennuskielto tulee voimaan välittömästi.

1. kaupunginosa: Kiinteistöt 167-1-3-3 ja 167-1-18-4.

2. kaupunginosa: Kiinteistöt 167-2-5-10, 167-2-6-2, 167-2-11-8, 167-2-22-2, 167-2-28-4, 167-2-29-8, 167-2-31-2, 167-2-201-8, 167-2-201-9, 167-2-211-2 ja 167-2-219-3.

3. kaupunginosa: Kiinteistöt 167-3-38-4, 167-3-40-12, 167-3-46-5, 167-3-54-2, 167-3-62-1, 167-3-72-2, 167-3-301-1.

4. kaupunginosa: Kiinteistöt 167-4-34-4, 167-4-35-1, 167-4-36-3, 167-4-60-2, 167-4-64-8, 167-4-64-13, 167-4-64-14, 167-4-65-15, 167-4-68-9, 167-4-69-3, 167-4-71-4, 167-4-71-6 ja 167-4-71-7.

Linnunlahden (17) kaupunginosa: Kiinteistö 167-17-9903-12.

Joensuussa 30.11.2017

JOENSUUN KAUPUNKI
Joensuun kaupunginhallitus


« Back