"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Kiihtelysvaaran asemakaavan muutos vireillä

« Back

Kiihtelysvaaran asemakaava. Asemakaavan muutos koskee Kiihtelysvaaran kirkonkylän asemakaava-aluetta.

Kaavahanketta koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 7.3.2018 kello 18.00 Kiihtelysvaaran palvelupisteellä (Aprakkatie 2).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä 1.3.-26.3.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5), kaupungintalolla (Rantakatu 20) ja Kiihtelysvaaran palvelupisteellä (Aprakkatie 2). Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen (Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköposti kaavoitus@joensuu.fi) viimeistään 26.3.2018.

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen, puh. 0503156521, vesa.huohvanainen@joensuu.fi.

Tietoa kaavoista: www.joensuu.fi/kaavoitus.

Joensuu 28.2.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Back