"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Hammaslahden asemakaavan muutos valmisteilla

« Back

Hammaslahden asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos koskee Hammaslahden (30) kaupunginosan kortteleita 1, 28, 30, 81 ja 82, osia kortteleista 5, 6, 26 ja 29 sekä virkistys-, erityis-, liikenne- ja katualueita.

Kaavaluonnos ja Kuparikujan yleissuunnitelma esitellään 23.5.2018 klo 18.00 Pyhäselän palvelupisteen kokoustiloissa (Lastaustie 2).

Asemakaavaluonnos ja Kuparikujan yleissuunnitelma ovat nähtävinä 17.5.–11.6.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5), kaupungintalolla (Rantakatu 20) ja Pyhäselän palvelupisteellä (Lastaustie 2) sekä internetissä www.joensuu.fi/kaavoitus. Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 11.6.2018 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen (kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu).

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen, puh. 050 315 6521, vesa.huohvanainen@joensuu.fi.

Joensuu 16.5.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Back