"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Hakemus vireillä maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen Rekivaaran soranottoalueelle Hammaslahdessa

« Back

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 a §:n mukainen maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottoon. Samalla haetaan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kiviaineksen murskaukseen.

Hakija: Piipposen Kone Oy
Tilat: Joensuun kaupunki, Hammaslahden kylä, tilat Harjula RN:o 173:0 ja Harjulanreuna RN:o 173:2
Sijainti: Rekivaaran soranottoalue Satulantien varrella (Satulantie 101)

Maa-aineslupaa ja ympäristölupaa haetaan 15 vuoden ajaksi. Haettu kokonaisottomäärä on 370 000 m³. Ottamisalueen pinta-ala on 8,8 ha ja alin ottotaso +91 (N2000). Alueen pohja on tällä hetkellä tasossa +102 (N2000). Kyseessä on olemassa olevan maa-ainestoiminnan jatkaminen. Ottoalue sijaitsee Elinkankaan vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella ja alue rajautuu arvokkaaseen harjualueeseen.

Ympäristölupaa haetaan kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä telamurskaimella. Soramurskeita tuotetaan tie- ja talonrakentamiseen sekä kunnossapidon tarpeisiin. Murskausta on noin 2 – 3 kertaa vuodessa arkisin klo 7.00-22.00 välisenä aikana. Toimintaa kiinteistöillä harjoitetaan maanantaista perjantaihin, klo 06.00 – 22.00, mahdollisesti myös lauantaisin klo 07.00 – 18.00. Alueelle on tieliittymä Satulantieltä.

Asiakirjat ovat nähtävillä 7.1.–6.2.2019 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros) ja Pyhäselän palvelupisteellä osoitteessa Lastaustie 2, 82200 Hammaslahti sekä sähköisinä osoitteessa joensuu.fi.

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 6.2.2019. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 6, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen ymparistonsuojelu@joensuu.fi

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Liina Lindberg p. 0503116297 liina.lindberg@joensuu.fi ja Eino Piipponen p. 0400 657194

Asiakirjat sähköisinä:

Sijaintikartta
Ottamissuunnitelma
Nykytilannepiirros
Lopputilannepiirros
Poikkileikkaukset


« Back