"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Back

Fortum Power and Heat Oy:tä koskeva päätös/ilmoitus pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

« Back

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on tarkastanut Fortum Power and Heat Oy:n ympäristönsuojelulain 136 pykälän perusteella tekemän ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista. Puhdistettava kohde sijaitsee Joensuun kaupungissa kiinteistöllä, jonka rekisterinumero on 167-11-1151-5. Kohteen katuosoite on Utrantie 13. Kiinteistön omistaa Joensuun kaupunki.

Kohteen alue on osoitettu asemakaavassa teollisuus- ja varastorakentamiseen tarkoitetuksi korttelialueeksi.

Kohteessa on harjoitettu sähköntuotanto- ja lämpölaitostoimintaa vuodesta 1978 alkaen. Toiminnan seurauksena maaperään on päässyt öljy-yhdisteitä.Päätöstä koskeva kuulutus pidetään nähtävänä Joensuun kaupungin ilmoitustauulla 22.12.2017 päättyvän valitusajan loppuun saakka. Päätös on samanaikaisesti nähtävillä samassa paikassa.

Muutosta päätökseen saavat hakea kirjallisella valituksella asianosainen, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka  asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

Elinkeino-, liikenne- ja  ympäristökeskus

Petri Naumanen
Ympäristöasiantuntija
Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
puh. 0295 026 207


« Back