Nämä käyttöehdot koskevat Joensuun kaupungin alueella käytössä olevaa Joensuu Free wifi –langatonta verkkoa.
 
Käyttäessään verkkoa ja niiden palveluita käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:
  • Verkoissa käytettäviä laitteita ei tutkita viruksien tai muiden haittaohjelmien varalta. Käyttäjällä tulee olla asennettu ja päivitetty haittaohjelmien torjuntaohjelma.
  • Verkkojen palvelut eivät takaa tiedon luottamuksellisuutta, käyttäjiä suositellaan käsittelemään luottamuksellista tietoa eri ympäristössä.
  • Käyttäjän tulee aina kunnioittaa muiden verkossa olevien käyttäjien yksityisyyttä ja järjestelmien loukkaamattomuutta.
  • Käyttäjä ei saa toiminnallaan aiheuttaa häiriöitä palveluissa eikä häiritä tai vahingoittaa samassa tai muissa verkoissa olevia käyttäjiä ja/tai järjestelmiä verkkojen kautta.
  • Verkkojen käytön tulee olla Suomen lakien (mm. tekijänoikeudet) sekä hyvien tapojen mukaista.
  • Langatonta verkkoa saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin vähäisissä määrissä. Kaupallisten palvelinten ylläpito on kuitenkin kielletty.
  • Käyttäjä hyväksyy, että Joensuu Free wifi -verkon ylläpitäjillä on oikeus katkaista käyttäjän verkkoyhteys välittömästi ja ilman varoitusta, jos käyttäjä toimii näiden käyttöehtojen vastaisesti tai muuten häiritsee verkon toimintaa.