"Opaskarttoja, avoin data, maaperätutkimuksia, pyöräilyreittejä, karttapalveluita"

Avoin paikkatieto

Paikkatiedon tavoiteohjelman mukaisesti Joensuun kaupunki avaa tietoaineistojaan maksutta yleiseen käyttöön. Tavoiteohjelmaan nojautuen avoimen datan julkaisemisen tarkoituksena on mahdollistaa uusien ja monipuolisten palvelujen tuotantoa, sujuvoittaa paikkatiedon yleistä käyttöä ja hyödyntämistä sekä lisätä osallistumismahdollisuuksia.

Avoimen datan määrittely

Avoimella datalla tarkoitetaan dataa, joka on vapaasti eri tahojen käytettävissä sellaisenaan tai,  joka on julkaistu sellaisessa koneluettavassa muodossa, että muut järjestelmät pystyvät hyödyntämään sitä. Avoin data on organisaatiolle kertynyttä informaatiota, johon on avattu maksuton pääsy organisaation ulkopuolisille ja sen hyödyntäminen on tehty mahdollisimman helpoksi.

Avoin paikkatieto –sivulle kootaan Joensuun kaupungin luetteloa kaupungin avoimena julkaistuista paikkatietotietoaineistoista. Alkuvaiheessa sivun toiminnallisuudet ovat suppeat, mutta tietoaineistoja pyritään avaamaan siinä laajuudessa kuin mahdollista. Sivulla pyritään julkaisemaan jatkossa myös linkit muihin avoimen datan sivustoihin. Sivulla on myös aineistojen käyttöön oikeuttava avoimen data lisenssi, jossa on kerrottu käyttöehdot, vastuut ja velvollisuudet.

Joensuun kaupungin tarjoamasta avoimesta datasta voi esittää toiveita, ehdottaa kehitysideoita ja antaa palautetta oikealta sivupalkista löytyvän palautelomakkeen välityksellä.

 

Avoin data aineistot

Joensuun ajantasa-asemakaava

Joensuun ajantasa-asemakaava on yhdistelmäkartta hyväksytyistä ja lainvoiman saaneista asemakaavoista. Aineisto on tuotettu lainvoimaisten asemakaavojen pohjalta ja sitä ylläpidetään vektorimuodossa. Joensuun ajantasa-asemakaavarasteri on vastaavasta vektoriaineistosta viikoittain päivitettävä rasterituote.

Aineisto saatavissa ETRS-GK30 (EPSG:3137) koordinaatistojärjestelmässä. Aineistoa ylläpidetään FIKSU-ympäristössä. Aineiston ylläpito on jatkuvaa. Tiedot päivitetään Trimble Locus-kaavarekisteriin, kun kaava on saanut lainvoiman.

Tuottaja: Kaupunkirakennepalvelut

Lisenssi

Avainsanat: Ajantasa-asemakaava, Kaavoitus, Asemakaava, Kaava, Kaavoitus, Ajantasakaava (theme)

Päivitysväli: Viikoittain

Ladattavat tiedostot ja linkit:

WMS

 

Joensuun aurinkoenergiapotentiaali

Sun Energia Oy tuotti projektissa kaksi aurinkoenergiakarttaa: liukuvärikartan kattopinnoille tulevasta säteilystä sekä soveltuvuuskartan, jossa osoitetaan aurinkoenergian tuotantoon soveltuvat kattopintojen osat. Aurinkoenergiakartta kuvaa rakennuskohtaisesti aurinkoenergian määrän sekä aurinkoenergiajärjestelmien kannattavimmat sijoituspaikat lähtödatan tarkkuuden määräämissä rajoissa.

Aurinkoenergia-analyysissä selvitetyt aurinkoenergian tuotantopotentiaalit on laskettu olemassa olevien rakennusten kattopinnoilta. Menetelmä huomioi suoran säteilyn lisäksi diffuusin ja siroavan säteilyn, pilvisyyden, ilmankosteuden, lämpötilan, ympäristön varjostukset(puut, kasvillisuus, muut rakennukset) sekä katon omien rakenteiden varjostukset ja kattojen kaltevuudet.

Aurinkoenergiapotentiaaliselvityksen aineisto tuotettiin jokaisesta saatavilla olleista rakennusten kattopinnoista yhden neliömetrin tarkkuudella. Käytetty lähdeaineisto on tuotettu alueellisesti vuosina 2011 - 2012, joten analyysi sisältää vähintään kaikki ennen vuotta 2011 rakennetut rakennukset.

Kattopinta-alat on aurinkoenergian tuottavuutensa perusteella jaettu kolmeen luokkaan: hyvä (aurinkosäteily >900 kWh/m2/a), tyydyttävä (aurinkosäteily 750-900 kWh/m2/a) ja välttävä (aurinkosäteily <750kWh/m2/a).

Aineisto saatavissa ETRS-GK30 (EPSG:3137) koordinaatistojärjestelmässä. Aurinkoenergiakartta ladattavissa Joensuun WMS-palvelusta ja katseltavissa selitteineen kaupungin karttapalvelusta>valitse kartalla näkyvät tiedot>teemakarttoja  

Tuottaja: Lupa- ja viranomaisyksikkö

Lisenssi

Avainsanat: Aurinkoenergia

Päivitysväli:

Ladattavat tiedostot ja linkit:

WMS

Katselu

 

Joensuun kaupungin ortokuva 2014

Joensuun kantakaupungin ja VT6/VT9 ohitustien ortokuva väliltä Käpykangas-Reijola vuodelta 2014. Ilmakuvaus on suoritettu 17.5.2014, kuvauksen lentokorkeus 700 metriä, maastoresoluutio 4 senttimetriä.

WMS-palvelusta ladattavissa oleva aineisto on ETRS-GK30 (EPSG: 3137) koordinaatistojärjestelmässä.

Tuottaja: Kaupunkirakennepalvelut

Lisenssi

Avainsanat: Ortokuva, Ilmakuvaus

Päivitysväli:

Ladattavat tiedostot ja linkit:

WMS

 

Joensuun opaskartta

Opaskartta on yleistetty karttatuote, jonka ylläpitomittakaava on 1:15 000. Kartan alue kattaa Joensuun kantakaupungin sekä liitoskuntien taajamat. Kartta sisältää mm. seuraavat tiedot: nimistö, kadut, tiet ja rautatieyhteydet, julkiset rakennukset, kerrostaloalueet, pientaloalueet, teollisuusalueet, viheralueet, metsä- ja peltoalueet sekä kunnan rajat. Lisäksi kartassa on esitetty kaupunginosien ja osa-alueiden nimet sekä joitakin nähtävyyksiä.

Aineistoa päivitetään jatkuvasti. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK30(EPSG:3137) ja sitä ylläpidetään sähköisesti vektorimuodossa Trimble Locus- ympäristössä. Saatavissa WMS-palvelusta ja katseltavissa kaupungin karttapalvelussa.

Tuottaja: Kaupunkirakennepalvelut

Lisenssi

Avainsanat: Kartta, kadut, kaupunki

Päivitysväli: Reaaliaikainen

Ladattavat tiedostot ja linkit:

WMS

Katselu

 

Joensuun äänestysalueet

Joensuun äänestysalueet esittää ajantasaisen äänestysaluejaon. Äänestysaluejaon päättää kunnan keskusvaalilautakunta. Äänestysaluejaon ominaisuustietoja ovat äänestyspaikan tunnus ja nimi. Nimi kertoo kyseisen alueen äänestyspaikan, tunnus on käytetty alueen yksilöivä id.


Aineistoa ylläpidetään Trimble Locus-ympäristössä ja siinä tapahtuu muutoksia harvoin. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK30. Saatavissa WFS-palvelusta ja katseltavissa kaupungin karttapalvelussa.

Tuottaja: Keskusvaalilautakunta

Lisenssi

Avainsanat:  Äänestys, äänestysalue

Päivitysväli: Kerran vuodessa

Ladattavat tiedostot ja linkit:

WFS                                               Katselu

 

Joensuun tilastoalueet

Joensuun tilastoalueet vastaa aluejaoltaan suuralueita. Tilastoalueet on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäväksi opaskartan päällä. Alueen ominaistietona on tilastoalueen tunnus, joka on alueen yksilöivä id.

Aineistoa ylläpidetään Trimble Locus-ympäristössä ja siinä tapahtuu muutoksia harvoin. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK30 (EPSG:3137). Saatavissa WFS-palvelusta ja katseltavissa kaupungin karttapalvelussa.

Tuottaja: Kaupunkirakennepalvelut

Lisenssi

Avainsanat: Alueet, aluejaot, suuralueet, tilastoalueet

Päivitysväli:

Ladattavat tiedostot ja linkit:

WFS                                               Katselu

 

Joensuun pienalueet

Joensuun pienalueet rajoittuvat osiltaan yhteneväisesti suuralueisiin. Pienalueet on digitoitu opaskartan tarkkuudella ja sopivat esitettäväksi opaskartan päällä. Alueen ominaistietona on tilastoalueen tunnus, joka on alueen yksilöivä id.

Aineistoa ylläpidetään Trimble Locus-ympäristössä ja siinä tapahtuu muutoksia harvoin. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK30 (EPSG:3137). Saatavissa WFS-palvelusta ja katseltavissa kaupungin karttapalvelussa.

Tuottaja: Kaupunkirakennepalvelut

Lisenssi

Avainsanat: Alueet, aluejaot, pienalueet, suuralueet,

Päivitysväli:

Ladattavat tiedostot ja linkit:

WFS                                               Katselu

 

Joensuun kaupunginosat

Joensuun kaupunginosat-aineisto sisältää kaupunginosien rajaviivat sekä alueiden nimet ja tunnukset. Kaupunginosa-aineiston ylläpidon lähtötietoina ovat kantakartta sekä ajantasaiset asemakaavat.

Aineistoa ylläpidetään vektorimuodossa Trimble Locus-ympäristössä. Kaupunginosa-aineistoa päivitetään jatkuvasti asemakaavoituksen perusteella. Aineiston koordinaatistojärjestelmä on ETRS-GK30 (EPSG:3137). Saatavissa WFS-palvelusta (hallinto-alue tasona) ja katseltavissa kaupungin karttapalvelussa.

Tuottaja: Kaupunkirakennepalvelut

Lisenssi

Avainsanat: Aluejaot, asemakaavoitus, kaupunginosat

Päivitysväli: Reaaliaikainen

Ladattavat tiedostot ja linkit:

WFS                                               Katselu

 

Joensuun osoitteet

Joensuun osoitteet on karttapalvelun osoitehaun lähtötiedosto. Lähtötiedosto syntyy ajatettuna ajona Trimble Locus tietokannan osoiterekisteristä. Osoitteen ominaisuuksina tiedostossa on osoitetekstin ja kadunnimen yksilöivä tunniste id, sijainti ETRS-GK30, osoite.

Osoitteet saatavissa myös WFS-palvelusta rakennukset-tason ominaisuustiedoista kuntaGML:n mukaisesti ja katseltavissa kaupungin karttapalvelusta.

Tuottaja: Kaupunkirakennepalvelut

Lisenssi

Avainsanat: Osoitteet, rakennukset

Päivitysväli: Reaaliaikainen

Ladattavat tiedostot ja linkit:

WFS                   XML                   Katselu

 

 

Päivitetty 10.05.2017

KAUPUNKIRAKENNE-PALVELUT

Muuntamontie 5
80100 Joensuu