"Kun ikä kasvaa, se aivot rasvaa, älyäsi hieroo, tyhmyyksiä vieroo"

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaan asiakkaalla on oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito- tai muu suunnitelma, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset, joilla on merkitystä hänen asemaansa.

Päivitetty 29.04.2013