2URAA-hanke

Itäsuomalaista osaamista urheilijan polulle (2URAA) -hanke toteutettiin 1.4.2012–30.4.2015 välisenä aikana Euroopan sosiaalirahaston osarahoittamana. Hanketta hallinnoi Joensuun urheiluakatemia, osatoteuttajia olivat Pohjois- ja Etelä-Savon urheiluakatemiat sekä Itä-Suomen yliopisto ja kumppaneita Karelia- ja Savonia-amk sekä Olympiakomitea.

Hankkeen tavoitteet

  • Tiivistetään itäsuomalaisten urheiluakatemioiden ja korkea-asteen oppilaitosten välistä yhteistyötä  (mm. viestintä sekä opiskelija-/urheilijarekrytointi)
  • Mallinnetaan urheilijan polkua korkea-asteen opinnoissa ja oppilaitoksissa
  • Lisätään urheilijan ohjaukseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä sekä
  • Luodaan vetovoimainen urheilujohtamisen opintokokonaisuus


Esimerkkejä tuloksista:

Kahden uran (Dual career) mahdollistaminen, urheilun ja opiskelun joustavaa yhdistämistä kehitetään yhteistyössä Olympiakomitean Urheiluakatemiaohjelman, Itä-Suomen yliopiston, Karelia-ammattikorkeakoulun, Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyössä on kirjoitettu mm. Huippu-urheilijana korkeakoulussa 2013 -opas sekä Urheilija korkeakoulussa -artikkeli.

Urheilujohtamisen 30 op:n kokonaisuus pilotoitiin lukuvuonna 2013-14 Itä-Suomen yliopistossa. Lukuvuonna 2014-15 ko. opintoja oli mahdollista suorittaa myös momu-opintoina.

Itä-Suomen urheiluakatemioiden yhteistyötä  on kehitetty mm. yhteisen viestinnän vuosikellon sekä Itä-suomen yliopiston jokaista kolmea kampusta koskettavien Urheiluakatemiaopintojen (15 op:n) suunnittelun kautta.

Tutustu myös urheilijoiden ohjaukseen liittyviin tutkimuksiin/opinnäytetöihin.


Lisätietoa:

Joensuun Urheiluakatemia web, Facebook, Twitter
Akatemiakoordinaattori Anu Korhonen, 050 5906530, anu.korhonen(a)jns.fi

Etelä-Savon Urheiluakatemia web, Twitter
Toiminnanjohtaja Sami Piisilä, 044 745 6443, sami.piisila(a)tanhuvaara.fi

Pohjois-Savon urheiluakatemia web, Facebook, Twitter
Huippu-urheilukoordinaattori Johanna Tikkanen, 044 718 1795, johanna.tikkanen(a)kuopio.fi

Päivitetty 17.12.2015