"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Tuupovaaran parkettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Joensuu

« Takaisin

Antopäivä: 4.5.2018

Päätösnumero: 7/2018/1

Hakija: Karelia-Upofloor Oy

Asia: Tuupovaaran parkettitehtaan ympäristöluvan raukeaminen, Joensuu

Pääsisältö:
Aluehallintovirasto päättää, että Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen parkettitehtaan Karelia-Upofloor Oy:lle 11.4.2008 myöntämä valmisparkettitehdasta koskeva ympäristölupa PKA-2006-Y-536 raukeaa.

Päätös on nähtävillä valitusajan 4.5. - 4.6.2018 Joensuun kaupunginkansliassa.

Päätös on lisäksi luettavissa päätöksen antopäivästä alkaen osoitteessa: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu .

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 4.6.2018.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa: ympäristöylitarkastaja Tiina Ristola, puh. 029 501 7034, sähköposti tiina.ristola@avi.fi

Joensuu 4.5.2018

Itä-Suomen aluehallintovirasto
 


« Takaisin