"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Fortum Power and Heat Oy

« Takaisin

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue on tarkastanut Fortum Power and Heat Oy:n ympäristönsuojelulain 136 pykälän perusteella tekemän ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista. Puhdistettava kohde sijaitsee Joensuun kaupungissa kiinteistöllä, jonka rekisterinumero on  167-11-1151-5. Kohteen katuosoite on Utrantie 13. Kiinteistön omistaa Joensuun kaupunki.

Kohdekiinteistön alue on osoitettu asemakaavassa teollisuus- ja varastorakentamiseen tarkoitetuksi  korttelialueeksi.

Kohteessa on harjoitettu sähköntuotanto- ja lämpölaitostoimintaa vuodesta 1978 alkaen. Toiminnan seurauksena maaperään on päässyt öljy-yhdisteitä.

Päätöstä koskeva kuulutus pidetään nähtävään Joensuun kaupungin ilmoitustaululla 4.6.2018 päättyvän valitusajan loppuun saakka. Päätös on samanaikaisesti nähtävillä samassa paikassa.

Muutosta päätökseen saavat hakea kirjallisella valituksella asianosainen, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka on tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen, ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen.

9.5.2018

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


« Takaisin