"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Vuoden 2019 yksityisteiden kunnossapitoavustukset

« Takaisin
Kaupunkirakennelautakunta on vahvistanut 29.1.2019 § 17 yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannuksen avustusperusteet vuodelle 2019.

Vuodelle 2019 yksityisteiden kunnossapitoavustus myönnetään ilman erillistä hakemista tiekunnille, jotka ovat saaneet avustuksen vuonna 2018.
Niiden tiekuntien, joille on tullut muutoksia vuoden 2018 avustuksen myöntämisperusteisiin tai ovat uusia avustuksen hakijoita, tulee toimittaa hakemus viimeistään 31.3.2019 mennessä sähköpostilla hanna.hirvonen@joensuu.fi tai osoitteella Joensuun kaupunki, kaupunkirakennepalvelut / Hanna Hirvonen, Muuntamontie 5 A, 80100 Joensuu.

Vuodesta 2019 alkaen järjestäytymättömien tiekuntien ja teiden, joilla on mahdollista järjestäytyä tiekunnaksi, tulee perustaa tiekunta, jotta avustusta voi saada. Hakuajan jälkeen järjestäytyneet tiet voivat hakea avustusta hakemuslomakkeella, kun tiekunta on perustettu. Avustuksen saannin muut edellytykset on määritelty kaupunkirakennelautakunnan 29.1.2019 § 17 tekemässä päätöksessä ja päätös on luettavissa muun muassa kaupungin Internet -sivuilta.

Avustusperusteet, hakuohjeet ja – lomakkeet ovat saatavina Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluista, Joensuun palveluista, Enon, Kiihtelysvaaran, Pyhäselän ja Tuupovaaran palvelupisteistä sekä osoitteesta www.joensuu.fi/yksityistieavustukset.

Lisätiedot: yhdyskuntainsinööri Hanna Hirvonen, puh. 050 354 0567

« Takaisin