"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Vuoden 2019 asumisneuvojatoimintaan tarkoitettujen avustusten hakeminen

« Takaisin

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) kautta on haettavissa 17.1.2019 klo 16:15 mennessä rahoitusta asumisneuvojatoimintaan, jonka tavoitteena on opastaminen asumisasioissa ja asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia.  

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa. Muiden kuin kunnan tekemiin hakemuksiin on liitettävä sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Avustuksen määrä on enintään 35 % kustannuksista ja avustusta myönnetään korkeintaan kolme vuotta samalle hankkeelle. Avustusta haetaan lomakkeella ARA 56.Hakemuksessa on esitettävä asumisneuvonnan tavoitteet ja keinot ja siihen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta.

Hakemukset liitteineen tulee lähettää joko sähköisesti kirjaamo.ara@ara.fi tai osoitteella:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
PL 30
15141 LAHTI

Hakumenettelystä löytyy tarkempia ohjeita www.ara.fi > Lainat ja avustukset > Muut avustukset >
Avustus asumisneuvojatoimintaan.


Joensuu 3.12.2018

Joensuun kaupunki
 

 

 


« Takaisin