"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Vireillä ympäristölupahakemus Pielisen Betoni Oy meluvallin rakentaminen

« Takaisin
Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä:

Pielisen Betoni Oy:n ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus maisemavallin rakentamiseksi Joensuun kaupungin Iiksenvaaran kaupunginosaan osoitteeseen Ivontie 1.

Pääasiallisena materiaalina maisemavallissa käytetään betonituotetehtaan toiminnassa syntyvää betonimursketta (maksimitilavuus 9000 m³). Rakentamisessa hyödynnetään myös tuotantopaikalla syntyvää laskeutettua pesujätettä, betonilietettä (maksimimäärä 3000 m³). Lisäksi vallissa käytetään mahdollisesti voimalaitostuhkaa (maksimimäärä 6000 m³).

Maisemavalli on tarkoitus rakentaa vaiheittain betonimurskeen kertymisen perusteella. Ensin rakennetaan matalampi valli ja myöhemmin valli rakennetaan täyteen korkeuteen. Maisemavallin rakentaminen aloitetaan aikaisintaan keväällä/kesällä 2019.

Asiakirjat ovat nähtävillä 4.5.2018 –4.6.2018 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros).

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 4.6.2018. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 6, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen                        liina.lindberg@joensuu.fi.

Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja Liina Lindberg p. 0503116297, liina.lindberg@joensuu.fi

4.5.2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

« Takaisin