"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Vireillä ympäristölupahakemus Muovinkeräyspojat Oy

« Takaisin
Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä:

Muovinkierrätys pojat Oy:n ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupahakemus teollisuuden muovijätteen vastaanottoon ja käsittelyyn, kiinteistöllä 167-444-26-266. Samalla haetaan YSL 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Suunniteltu toiminta-alue sijaitsee Reijolassa, Tempontiellä. Lähin asuinrakennus on 15 metrin etäisyydellä teollisuushallista. Alue on asemakaavassa merkitty TY_p:ksi; teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jonka toiminta ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle. Alue ei ole pohjavesialuetta.

Toimintaa harjoitetaan hallissa sisätiloissa. Muovia yrityksessä käsitellään arviolta 2000 tonnia vuodessa ja metallia 1000 tonnia vuodessa. Muovijäte toimitetaan yritykseen rekoilla, joita arvioidaan viikossa saapuvan 5-7kpl.

Yritys ottaa vastaan teollisuuden puhtaita muovijätteitä, joita yritys käsittelee murskaamalla, pelletöimällä ja granuloimalla. Yrityksen jatkojalostamat tuotteet kuljetetaan edelleen jatkokäyttöön.

Asiakirjat ovat nähtävillä 26.4.2018 –30.5.2018 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros).

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 30.5.2018. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 6, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen
jari.leinonen@joensuu.fi.

Lisätietoja: ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 0503768584, ja-ri.leinonen@joensuu.fi

26.4.2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

« Takaisin