"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Vireillä meluilmoitus Torifest 2019

« Takaisin
Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä ovat vireillä seuraava ilmoitusasia:

Ympäristönsuojelulain 118§:n mukainen ilmoitus Torifest 29. – 31.8.2019 Joensuun kauppatorilla tapahtumateltassa

Tapahtuma järjestetään torilla esiintymislavan luokse rakennettavassa tilapäisessä tapahtumateltassa.

Ilmoituksessa esitetään äänentoistolaitteiden käyttöajoiksi seuraavaa:

29.8. klo 18.00 - 21.00 äänentoistolaitteiden testausta
30.8. klo 18.00 – klo 24.00 konsertti tapahtumateltassa
31.8. klo 15.00 – klo 24.00 konsertti tapahtumateltassa


Ilmoitus on nähtävänä 28.11. - 12.12.2018 Joensuun Kaupungin ympäristönsuojelu-yksikössä osoite Muuntamontie 6, 2. kerros, 80100 Joensuu.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 12.12.2018 mennessä ympäristönsuojeluyk-sikköön osoitteella Muuntamontie 6, 80100 Joensuu tai
sähköpostitse jari.leinonen@joensuu.fi

Lisätietoja:    
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 27.11.2018

« Takaisin