"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Vesilain mukainen lupapäätös, Oy Teboil Ab, Imuputken sijoittaminen ja veden ottaminen Höytiäisen kanavasta, Joensuu

« Takaisin

Antopäivä: 2.11.2018
Päätösnumero: 66/2018/2
Hakija: Oy Teboil Ab

Asia:
Imuputken sijoittaminen ja veden ottaminen Höytiäisen kanavasta, Joensuu

Pääsisältö:
Aluehallintovirasto on myöntänyt Oy Teboil Ab:lle vesilain mukaisen luvan paloharjoitus- ja sammutusveden ottamiseksi Höytiäisen kanavasta ja ottamisen edellyttämän imuputken sijoittamiseksi vesialueelle. Päätöksellä on myös myönnetty pysyvä käyttöoikeus imuputken asentamiseen tarvittavaan vesialueeseen Höytiäisen kanavassa Talon n:o 17 yhteisalueella (167-401-876-2).

Päätös on nähtävillä valitusajan 2.11. - 3.12.2018 Joensuu kaupunginkansliassa.

Päätös on luettavissa päätöksen antopäivästä alkaen osoitteessa:
www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuu. Valitusaika päättyy 3.12.2018.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöneuvos Johanna Ahonen, puh. 029 501 6867
Ympäristöneuvos Esko Vaskinen, puh. 029 501 7037

Joensuu 2.11.2018


Itä-Suomen aluehallintovirasto


« Takaisin