"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Vesilain mukainen lupapäätös, Caruna Espoo Oy, Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Pielisjoen ali

« Takaisin

Antopäivä: 13.9.2018
Päätösnumero: 56/2018/2
Hakija: Caruna Espoo Oy
Asia: Sähkökaapelin asentaminen suuntaporaamalla Pielisjoen ali, Joensuu
Pääsisältö: Lupa myönnetty.

Päätös on nähtävänä valitusajan 13.9. - 15.10.2018 Joensuun kaupungintalolla. Päätös on luettavissa  päätöksen antopäivästä alkaen osoitteessa: www.avi/lupa-tietopalvelu .

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeutee kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun.  Valitusaika päättyy 15.10.2018.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja antaa ympäristöylitarkastaja Markku Juvonen, puh. 029 501 7023.

13.9.2018

Itä-Suomen aluehallintovirasto
 


« Takaisin