"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Valkea- ja Kotkanpesänsuon kalataloudellinen tarkkailuohjelma

« Takaisin

Päätöksen antopäivä
12.3.2018

Päätöksen antaja
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hakija
Vapo Oy

Asia
Valkea- ja Kotkanpesänsuon kalataloudellinen tarkkailuohjelma

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy päätöksellään eräin täydennyksin Vapo Oy:n 21.2.2018 ELY-keskukselle toimittaman ohjelmaesityksen Valkea- ja Kotkanpesänsuon kalataloudelliseksi velvoitetarkkailuksi. Hyväksytty tarkkailuohjelma sisältää koeverkkokalastuksia Tohmajärvessä sekä kalastoa ja kalastusta koskevia  haastattelututkimuksia hankkeen vaikutusalueen kalaveden osakaskunnissa. Ohjelma on voimassa toistaiseksi.

Nähtävänäpito
Päätös oikaisuvaatimusosoituksineen on nähtävänä Pohjois-Savon ELY-keskuksen Joensuun toimipaikassa (Kauppakatu 40 B, 80100 Joensuu), ELY-keskuksen internet-sivustolla www.ely-keskus.fi -> Pohjois-Savo -> Ajankohtaista -> Kuulutukset) sekä Tohmajärven kunnan ja Joensuun kaupungin ilmoitustauluilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea oikaisua Itä-Suomen aluehallintovirastosta. Määräaika oikaisuvaatimuksen jättämiseksi päättyy 11.4.2018 klo 16.15.

Lisätietoja
Johtava kalatalousasiantuntija Timo Turunen, puh. 0295 026 112, timo.turunen@ely-keskus.fi.

12.3.2018

Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino ja ympäristökeskus
 


« Takaisin