"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Väliaikainen poikkeaminen Pamilon voimalaitoksen säännöstelyä ja juoksutusta koskevista määräyksistä, Joensuu ja Ilomantsi

« Takaisin

Vesilain mukainen päätös

Antopäivä: 7.5.2018
Päätösnumero: 30/2018/2
Hakija: Vattenfall Oy

Asia: Väliaikainen poikkeaminen Pamilon voimalaitoksen säännöstelyä ja juoksutusta koskevista määräyksistä, Joensuu ja Ilomantsi

Pääsisältö: Itä-Suomen aluehallintovirasto antaa Vattenfall Oy:lle määräykset väliaikaisesta poikkeamisesta Pamilon voimalaitoksen säännöstely- ja juoksutussäännöistä

Päätös on nähtävillä valitusajan 7.5.2018 - 6.6.2018 Joensuun kaupunginkansliassa ja Ilomantsin kunnanvirastossa.

Päätös on lisäksi luettavissa päätöksen antopäivästä alkaen osoitteessa: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 6.6.2018.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja antavat:
Ympäristöylitarkastaja Hennamaarit Kohonen, puh 029 501 6501
Ympäristöneuvos Esko Vaskinen, puh. 029 501 7037
Ympäristölakimies Veli-Matti Uski, puh. 029 501 6502

Joensuu 7.5.2018

Itä-Suomen aluehallintovirasto
 


« Takaisin