"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Uusi jätetaksa hyväksytty

« Takaisin

Joensuun alueellinen jätelautakunta on hyväksynyt toimialueelleen uuden jätetaksan 25.4.2018 (§ 14). Jätetaksaa noudatetaan 1.6.2018 alkaen Joensuun kaupungissa sekä Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin ja Polvijärven kunnissa.

Päätöspöytäkirja on luettavissa Joensuun kaupungin internetsivuilla Kokouslistat-palvelussa. Hyväksytty taksa ja sen liite ovat pöytäkirjan liitteinä.

Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta jätelain (646/2011) 137 §:n mukaisesti siten kuin kuntalaissa säädetään. Valitus on toimitettava 2.7.2018 mennessä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen (os. PL 1744, 70101 Kuopio). Täydellinen valitusosoitus on päätöspöytäkirjan liitteenä.

Lisätiedot:

jätehuoltosuunnittelija Anna Kettunen, puh. 050 412 6945, sähköposti anna.kettunen@joensuu.fi

 

Joensuu 30.5.2018

JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA


« Takaisin