"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Tolpontie 12 ja 13 asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus nähtävinä

« Takaisin

Tolpontien päässä sijaitsevan lähivirkistysalueen käyttötarkoitusta ollaan muuttamassa työpaikkakäyttöön. Tarkoitus on, että muutosalueeseen rajoittuvat yrittäjät voivat laajentaa toimitilojaan ja piha-alueitaan nykyiselle lähivirkistysalueelle. Muutosalue ei ulotu sen vierellä oleville poluille. Muutosalue sijaitsee Karsikon kaupunginosassa.

Asemakaavaehdotus ja tonttijakoehdotus ovat valmistuneet ja ne ovat nähtävinä 15.11.-17.12.2018 seuraavissa paikossa:

Kaava- ja tonttijakoehdotuksista voi jättää muistutuksen viimeistään 17.12.2018 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu. Seuraavassa vaiheessa kaupunginvaltuusto päättää ehdotusten hyväksymisestä.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen, puh. 050 315 6521, vesa.huohvanainen@joensuu.fi.

Joensuu 14.11.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Takaisin