"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Tolpontie 12 ja 13 asemakaavan muutos valmisteilla

« Takaisin

Tolpontie 12 ja 13. Asemakaavan muutos koskee Karsikon (14) kaupunginosan korttelien 14133 ja 14134 osia ja niihin liittyvää lähivirkistysaluetta (Pyörrepuisto).

Kaavaluonnos esitellään 15.8.2018 klo 17.00 kaupunkirakennepalvelujen kokoushuone Laturissa (Muuntamontie 5).

Asemakaavaluonnos on nähtävänä 9.8.–3.9.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5), kaupungintalolla (Rantakatu 20) ja internetissä www.joensuu.fi/kaavoitus. Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 3.9.2018 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen (sähköposti kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu).

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen, puh. 050 315 6521, vesa.huohvanainen@joensuu.fi.

Joensuu 8.8.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Takaisin