"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

SM Itäralli -henkilöautojen nopeuskilpailu 3.3.2018

« Takaisin

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 10.1.2018 päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 pykälän mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Hakija: Joensuun Urheiluautoilijat ry

Asia:
SM Itäralli -niminen henkilöautojen nopeuskilpailu 3.3.2018 Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan alueilla.

Päätös on nähtävillä valitusajan 11.1. - 9.2.2018 Joensuun ja Kontiolahden virallisilla ilmoitustauluilla.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää  ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 9.2.2018.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Lisätietoja: ympäristöasiantuntija Mari Heikkinen, puh. 0295 0126 176

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


« Takaisin