"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Rinnekadun alueen asemakaavan muutos valmisteilla

« Takaisin

Rinnekadun alue. Asemakaavan muutos koskee Niinivaaran (5) kaupunginosan kortteleita 579–580, kortteleiden 575 ja 578 osia sekä virkistys-, liikenne- ja katualueita. Tavoitteena on osoittaa rakennuspaikat kolmelle uudelle kerrostalolle, laajentaa Helluntaiseurakunnan tonttia ja tutkia alueen yleisiä pysäköintijärjestelyitä ja hyötyjätteen kierrätysmahdollisuuksia.

Kaavamuutosta esitellään tiistaina 3.7.2018 alkaen klo 17.30 Pielisensuun kirkon alasalissa (Huvilakatu 8 b).

Kaavaluonnos on nähtävänä 28.6.–6.8.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5, suljettu 9.7.-22.7.2018), kaupungintalolla (Rantakatu 20)  ja internetissä www.joensuu.fi/kaavoitus. Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 6.8.2018 kaupunkirakennepalveluiden kaavoitukseen (sähköposti kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu).

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti, puh. 050 553 0353, jukka.haltilahti@joensuu.fi (yhteydenotot 16.7.-29.7. välisen ajan ulkopuolella).

Joensuu 27.6.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Takaisin