"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Ratasuunnitelman hyväksyminen, Joensuun ratapiha

« Takaisin
Liikennevirasto on päätöksellään 28.6.2018, asianumero LIVI/6245/04.01.01/2015 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Joensuun ratapiha.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat valitusosoituksineen ovat jäljennöksinä nähtävillä tämän kuulutuksen julkipanonajan 30 päivää 6.7.–7.8.2018 Joensuun kaupungintalolla osoitteessa Rantakatu 20, Joensuu. (Ratalaki 90 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Liikennevirastossa projektipäällikkö Maija Salonen, puhelin 0295 34 3841, sähköposti maija.salonen@liikennevirasto.fi, jolta voi myös tilata jäljennöksen hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista.

Joensuussa 6.7.2018

Kaupunginhallitus
Päivitetty 06.07.2018

« Takaisin