"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Rahtikatu 4:n asemakaavan muutos vireillä ja valmisteilla

« Takaisin

Rahtikatu 4. Asemakaavan muutos koskee Raatekankaan (21) kaupunginosan korttelin 2116 osaa Rahtikadun ja Rekkatien kulmauksessa. Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa rakennusoikeutta teollisuus- ja varastorakennusten tontilla.

Kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavaluonnos ovat nähtävinä 17.5.–11.6.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5), kaupungintalolla (Rantakatu 20) ja internetissä www.joensuu.fi/kaavoitus. Mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 11.6.2018 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen (kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu).

Lisätiedot: maankäytön suunnittelija Sanna Seppänen, puh. 050 435 3541, sanna.seppanen@joensuu.fi.

Joensuu 16.5.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Takaisin