"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Pyhäselän metsästäjien ampumaradan ympäristöluvan muuttaminen

« Takaisin

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä Pyhäselän Metsästäjät ry:n ampumaradan ympäristöluvan muuttaminen ympäristönsuojelulain 89 §:n (423/2015) mukaisesti.

Muutosta haetaan lupamääräykseen 1. Nykyistä lupaa halutaan muuttaa niin että nykyinen luvassa sallittu (150) 200 m kiväärirata jatkettaisiin 300 metrin mittaiseksi. Samalla sadalle rakennetaan melusuojausrakenteita. Ampumarata sijaitsee Hammaslahden vanhalla kaivosalueella.

Myös toiminnan aloittamisoikeutta haetaan muutoksenhausta huolimatta YSL 199 § .

Muutoshakemus nähtävänä 19.2. - 28.3.2018 Joensuun Kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoite Muuntamontie 6, 2. kerros, 80100 Joensuu.

Mahdolliset mielipiteet tulee toimittaa 28.3.2018 mennessä kirjallisena joko sähköpostitse jari.leinonen@joensuu.fi tai postitse Joensuun kaupunki, ympäristönsuojelu, Muuntamontie 6, 80100 Joensuu.

Lisätietoja:    
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 16.2.2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Asemapiirros

« Takaisin