"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Pohjolan Rengas Oy:n ympäristönsuojelulain perusteella tekemä ilmoitus

« Takaisin

Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue on tarkastanut Pohjolan Rengas Oy:n ympäristönsuojelulain 136 pykälän perusteella tekemän ilmoituksen, joka koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista. Puhdistettava kohde sijaitsee Joensuun kaupungissa Kanervalan kaupunginosassa kiinteistöllä, jonka  rekisterinumero on 167-7-733-8. Kohteen katuosoite on Tulliportinkatu 52. Kiinteistön omistaa Joensuun kaupunki. Kiinteistön haltija on Pohjolan Rengas Oy.

Kohde on osoitettu asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Kohteessa on toiminut huoltoasema vuodesta 1964 lähtien. Huoltoaseman toiminta on päättynyt vuonna 2002 ja mittarikentän rakenteet on purettu vuonna 2003. Huoltoasematoiminnan seurauksena maaperään on päässyt öljy-yhdisteitä.

Päätöstä koskeva kuulutus pidetään nähtävänä Joensuun kaupungin ilmoitustaululla 10.11.2017 päättyvän valitusajan loppuun saakka. Päätös on samanaikaisesti nähtävillä samassa paikassa.

Muutosta päätökseen saavat hakea kirjallisella valituksella asianosainen, rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-,terveyden- tai luonnonsuojelun taikka  asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, valtion valvontaviranomainen sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja asiassa yleistä etua valvova viranomainen

Petri Naumanen
Ympäristöasiantuntija
Ympäristö ja luonnonvarat —vastuualue
puh. 0295 026 207

Joensuu 14.9.2017


« Takaisin