"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Pajakadun päiväkodin asemaakaavan muutosehdotus ja tonttijako nähtävinä

« Takaisin

Pajakadun päiväkoti. Asemakaavan muutos koskee Karsikon (14) kaupunginosan korttelia 1430 ja siihen liittyvää Pajakatua sekä jalankulun ja pyöräilyn väylää korttelin länsipuolella.

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävinä 16.4.–15.5.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5) ja kaupungintalolla (Rantakatu 20) sekä internetissä www.joensuu.fi/kaavoitus.

Muistutukset on toimitettava kaupunkirakennepalveluiden kaavoitukseen (Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköposti kaavoitus@joensuu.fi) viimeistään 15.5.2018.

Joensuu 14.4.2018


« Takaisin