"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Päätös meluilmoituksesta Osuuskaupparock 2019

« Takaisin
Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 5.2.2019 § 1 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Toimenpiteiden laatu ja paikka:

Musiikkitapahtuma Osuuskaupparock 13.6 – 15.6.2019
Sirkkalanpuisto, Itäranta 1, Joensuu


Toiminta-ajat:
to 13.6. klo 17.00 – 21.00 (perhetapahtuma)
pe 14.6.klo 18.00 – la 15.6 klo 01.00 (konsertti)
la 15.6. klo 14.00 – su 16.6 klo 01.00 (konsertti)

Päätöksessä on annettu määräyksiä äänentoistolaitteiden käyttöajoista ja melutasoista konsertin aikana lähialueella.
 
Päätöskirja on nähtävillä valitusajan 6.2. – 11.3.2019 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu.

Päätöksen julkipano päivä on 5.2.201098 ja antopäivä on 6.2.2019. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 11.3.2019 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää (ympäristönsuojelulaki § 199 ja 200).

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja:
ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 5.2.2019       RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

« Takaisin