"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Päätös meluilmoituksesta Kuljetus Savinainen Oy

« Takaisin

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 13.9.2018 § 33 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Kuljetus Savinainen Oy, kiviaineksen murskaaminen 29.9. - 31.10.2018 enintään viiden työpäivän ajan kyseisellä jaksolla
Toiminnan sijainti: Tila Sorapalsta, Tuupovaara, Konnunniemi
Toiminta-ajat: Ma – pe klo 06.00 – 22.00 välisenä aikana  

Kiviaineksen murskaukseen liittyen on toiminta-aikoja rajoitettu ja annettu määräyksiä murskauksesta aiheutuvan melun ja pölyämisen ehkäisemiseksi.

Päätöskirjat ovat nähtävillä valitusajan 14.9.–15.10.2018 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu.

Päätöksen julkipano päivä on 13.9.2018 ja antopäivä on 14.9.2018. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 15.10.2018 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää (ympäristönsuojelulaki § 199 ja 200).

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja:     

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 13.9.2018       RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


« Takaisin