"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Uutiset

Joensuun kaupungin toiminnasta kertovat tiedotteet ja uutiset kootusti yhdellä sivulla.

« Takaisin

Onko suojatiekulttuurissa parannettavaa? Osallistu kyselyyn!

« Takaisin

Onko itä-suomalaisten suojatiekulttuurissa parannettavaa?

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä ja Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimijahanke kartoittavat kyselytutkimuksella jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden toimintatapoja liikenteessä ja etenkin suojatiekäyttäytymisessä.

Myös ongelmallisia suojateitä ja suojatietapaturmien tapahtumapaikkoja pyydetään tuomaan esille.

Kyselyyn voi vastata 6.5. asti osoitteessa:
https://forms.strafica.fi/suojatiekulttuuri/itasuomi

Kyselyn tuloksia hyödynnetään muun muassa kuntien liikenneturvallisuustyön suunnittelussa, liikenteen valvonnan kohdentamisessa ja liikenneturvallisuussuunnitelmien päivityksissä.

Suojatiesääntöjen tuntemuksessa puutteita

Suojateihin tai laajemmin tienylityksiin liittyvät ongelmat nousevat korostetusti esille kuntalaisille tehdyissä liikenneturvallisuuskyselyissä ja kuntalaisaloitteissa.

Suojateiden turvallisuusongelmat liittyvät usein eri osapuolten omaan toimintaan (sääntöjen noudattaminen, varovaisuus, havaintovirheet jne.) tai liikenneympäristöön (suojateiden havaittavuus, suojatiejärjestelyiden selkeys, ajonopeudet ja niiden hillintä jne.).

Julkisessa keskustelussa aiheena ovat useimmiten väistämissäännöt ja sääntötuntemuksen puute. Puutteet sääntöjen tuntemisessa vaikeuttavat ennakoimista liikenteessä ja heikentävät liikenteen turvallisuutta.

Turhan usein keskustelua suojateistä ja niiden turvallisuudesta leimaa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja autoilijoiden välinen vastakkain asettelu. Kun säännöt tunnetaan paremmin sekä virheellinen käyttäytyminen että virheellisen käyttäytymisen kokeminen liikenteessä vähenee.

Kaikkia liikenteessä liikkuvia koskee lakiin kirjattu velvoite, joka edellyttää olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.

Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmä on Pohjois-Savon ELY-keskuksen koordinoima ryhmä, jossa ovat mukana keskeiset alueella liikenneturvallisuustyötä tekevät tahot.
 

Päivitetty 03.05.2018

« Takaisin