"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Myönnetyt maisematyöluvat (julkipano 4.9.2017)

« Takaisin

1125/10.03.00/2017
Kaavoituspäällikkö antaa 5.9.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä
tarkoitetun päätöksen alla mainitussa asiassa:


Hakija: Kiinteistön 167-3-63-7 omistajan valtuuttama asiamies


Asia: Maisematyölupa puiden kaatamiseen


Toimenpidealue: Kiinteistön 167-3-63-7 alue osoitteessa Kauppakatu 4, Joensuu.
------------------------------------------------------------------------------------------------
1077/10.03.00/2017
Kaavoituspäällikkö antaa 5.9.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä tarkoitetun päätöksen alla mainitussa asiassa:


Hakija: Kiinteistön 167-5-586-6 omistajan valtuuttama asiamies


Asia: Maisematyölupa puiden kaatamiseen


Toimenpidealue: Kiinteistön 167-5-586-6 alue osoitteessa Tikkamäentie 11, Joensuu.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Päätökset ovat saatavana 5.9.2017 alkaen kaupunkirakennepalveluista,
osoite Muuntamontie 5, 80100 Joensuu, tai pyydettävissä
kaupunkirakenne@jns.fi sähköpostista.


Julkipantu Joensuun kaupungin verkkosivuille ja kaupunkirakennepalvelujen ilmoitustaululle 4.9.2017 ja pidetään julkipantuna 18.9.2017 saakka (14 pv).

 Toimistosihteeri         Anja Tolvanen

Kaupunkirakennepalvelut

Joensuun kaupunki


« Takaisin