"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la ja/tai kaupunkirakennepalvelujen ilmoitustaululla voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 24.08.2017
« Takaisin

Myönnetyt maisematyöluvat (julkipano 14.9.2017)

« Takaisin

Päätökset ovat saatavana 15.9.2017 alkaen kaupunkirakennepalveluista,
osoite Muuntamontie 5, 80100 Joensuu, tai pyydettävissä
kaupunkirakenne@jns.fi sähköpostista.

Julkipantu  kaupunkirakennepalvelujen ilmoitustaululle 14.9.2017 ja pidetään julkipantuna 28.9.2017 saakka (14 pv).

Myönnetyt maisematyöluvat (pdf)

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut


« Takaisin