"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Malminetsintäluvan ML2016:0005 raukeamispäätös, Viistola, Joensuu

« Takaisin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on kaivoslain (621/2011) perusteella 19.9.2018 hyväksynyt seuraavan malminetsintäluvan kokonaan raukeamista koskevan ilmoituksen:

Hakija: Oy Fennoscandian Resources Ab
Nimi: Viistola
Lupatunnus: ML2016:0005
Sijainti: Joensuu


Päätökseen saa kaivoslain (621/2011) 165 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ainoastaan luvan raukeamista koskevan ilmoituksen tehnyt luvanhakija. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä. Päätöksen liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten muutosta haettaessa on meneteltävä. Päätös on nähtävillä Joensuun kaupungin virastotalolla (Rantakatu 20), Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi) ja Tukesin internetsivuilla (http://www.tukes.fi/malminetsinta).

Lisätietoja: kaivosasiat@tukes.fi tai Maija Viikinen puh. 0239 5052 166

ML20160005_raukeamispäätös_allekirjoitettu
ML2016_0005_Raukeamispäätöskartta

19.9.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)
 


« Takaisin