"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Malminetsintälupahakemus, ML2012:0037, Finn Aust Mining Finland Oy

« Takaisin

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 pykälän nojalla  malminetsinälupahakemuksen:

Hakija: Finn Aust Mining Finland Oy
Lupa-alueen nimi: Hammalahti 1-2
Lupatunnus: ML2012:0047
Alueen sijainti ja koko: Joensuu, 41,83 ha

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta:
Hakija etsii alueelta kuparia, sinkkiä, kultaa ja hopeaa. Suunniteltuja tutkimusmenetelmiä ovat geofysikaaliset mittaukset ja timanttikairaus.

Mielipiteet ja muistutukset:
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 20.6.2018 mennessä lupatunnus mainiten Tukesiin osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tari rtf-tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nähtävilläolo:
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Joensuun ilmoitustaululla, Tukesin kirjaamossa (Opastinsilta 12 B, Helsinki) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi), sekä Tukesin internet-sivuilla: www.tukes.fi/lupahakemuskuulutukset.

Lisätietoja: Esa Tuominen, puh. 029-5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi.

Pidetään nähtävänä 20.6.2018 asti.

Joensuu 21.5.2018

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto


« Takaisin