"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Maa-aineslupahakemus vireillä Enon Päresärkkään

« Takaisin

Maa-aineslupahakemus vireillä Enon Päresärkällä

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 §:n mukainen maa-aineslupahakemus soran ja hiekan ottoon.

Hakija:     Maansiirto Tikka Oy
Kiinteistö:     Joensuun kaupunki, Kirkonkylä, tila Sorasärkkä RN:o 16:67
Sijainti:    Enossa Päresärkällä Sarvingintien ja Säynelahdentien risteyksessä.  

Maa-aineslupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen 10 vuoden ajaksi. Haettu kokonaismäärä on 30 000 k-m3. Alueella on ollut aiemminkin maa-ainesten ottotoimintaa, edellinen lupa on päättynyt tänä vuonna. Ottamisalueen pinta-ala on 3,54 ha.

Asiakirjat ovat nähtävillä 5.12.2018–7.1.2019 Joensuun kaupungin verkkosivuilla, ympäristönsuojeluyksikössä Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros) ja Enon palvelupisteellä Kunnantie 2, 81200 Eno.

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 7.1.2019. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse Muuntamontie 6, 80100 Joensuu tai sähköpostitse ymparistonsuojelu@joensuu.fi.
    
Lisätietoja: ympäristönsuojelutarkastaja Maria Kunnari p. 050 310 9435 maria.kunnari@joensuu.fi ja Teemu Tikka p. 050 037 7216.

 4.12.2018
 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Tutustu asiakirjoihin:

Hakemus
Sijaintikartta
Ottamissuunnitelma
Suunnitelmapiirustukset


« Takaisin