"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Maa-aines- ja ypäristölupahakemus vireillä Joensuun Kitsarinkankaalle

« Takaisin

Maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemus vireillä Joensuun Kitsarinkankaalle

Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain 4 a §:n mukainen maa-aineslupahakemus kiviainesten ottoon. Samalla haetaan ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa alueelle sijoittuvaan murskaukseen ja louhintaan. Toiminnalle haetaan myös YSL 199 §:n ja MAL 21 §:n mukaista aloitusoikeutta muutoksenhausta huolimatta.

Hakija: NCC Industry Oy
Tila: Joensuun kaupunki, Pielisensuu 402, tila Kitsarinkangas RN:o 9:28
Sijainti: Lentoväylä, Pilkko, Joensuu

Maa-aineslupaa haetaan kiviainesten ottamiseen 10 vuoden ajaksi. Haettu kokonaismäärä on 750 000 m³ ja arvioitu vuotuinen otto 120 500 m³. Ottamisalueen pinta-ala on 13,4 ha ja alin ottotaso on + 105,22 (N2000). Alueelle on tieliittymä Lentoväylältä. Kyseessä on olemassa olevan maa-ainestoiminnan jatkaminen.

Ympäristölupaa haetaan kiviaineksen murskaukseen ja louhintaan. Alueella räjäytetään louhetta kerralla noin viikon raaka-ainetarpeen verran murskauslaitokselle. Murskaus tehdään siirrettävällä murskaimella. Toimintaa on ympäri vuoden.

Asiakirjat ovat nähtävillä 27.8.2018 –25.9.2018 Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä osoitteessa Muuntamontie 6, 80100 Joensuu (2. kerros) ja Kontiolahden kunnantalolla osoitteessa Keskuskatu 8, 81100 Kontiolahti.

Muistutukset ja mielipiteiden ilmaukset tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 25.9.2018. Ne tulee osoittaa Joensuun kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle ja toimittaa postitse osoitteeseen Muuntamontie 6, 80100 Joensuu tai sähköpostitse osoitteeseen liina.lindberg@joensuu.fi

Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja Liina Lindberg p. 0503116297, liina.lindberg@joensuu.fi ja Karoliina Halin p. 0504339711 karoliina.halin@ncc.fi

Hakemus
Ottamissuunnitelma
Suunnitelmakartat


« Takaisin