"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Päätös meluilmoituksesta Pohjois-Karjalan KTK Oy

« Takaisin

Ympäristönsuojelupäällikkö on tehnyt yksihenkilöisenä viranomaisena 10.9.2018 § 32 päätöksen ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta.

Pohjois-Karjalan KTK Oy, kiviaineksen murskaaminen 17. - 21.9.2018 enintään viiden työpäivän ajan kyseisellä jaksolla
Toiminnan sijainti: Tila Kaurakumpu, Tuupovaara, Joensuu
Toiminta-ajat: Ma – pe klo 06.00 – 22.00 välisenä aikana  

Kiviaineksen murskaukseen liittyen on toiminta-aikoja rajoitettu ja annettu määräyksiä murskauksesta aiheutuvan melun ja pölyämisen ehkäisemiseksi.

Päätöskirjat ovat nähtävillä valitusajan 11.9.–12.10.2018 Joensuun kaupungin lupa- ja viranomaistoimintojen ympäristönsuojeluyksikössä, osoite Muuntamontie 6, 80100 Joensuu.

Päätöksen julkipano päivä on 10.9.2018 ja antopäivä on 11.9.2018. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta viimeistään 30. päivänä päätöksen antopäivästä sitä päivää lukuun ottamatta eli 12.10.2018 mennessä.

Päätöksissä on määrätty, että päätöstä ja siinä olevia määräyksiä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksen mukaan toiminta voidaan aloittaa vaikka muutoksenhaku on kesken, ellei valitusviranomainen toisin määrää (ympäristönsuojelulaki § 199 ja 200).

Täydellinen valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Lisätietoja: 

ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen
p. 050 376 8584, jari.leinonen@joensuu.fi

Joensuussa 10.9.2018       RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA


« Takaisin