"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Uutiset

Joensuun kaupungin toiminnasta kertovat tiedotteet ja uutiset kootusti yhdellä sivulla.

« Takaisin

Lyseon lukion työyhteisötilanne ja koulutuspalveluiden johtamisjärjestelmän suunnittelun eteneminen

« Takaisin
Joensuun kaupungin tekemän työhyvinvointiselvityksen mukaan Lyseon lukion työilmapiiri on heikentynyt. Syksyllä 2017 tulleiden henkilöstön yhteydenottojen vuoksi kaupunki näki tarpeelliseksi järjestää työyhteisön tilasta selvityksen. Marraskuussa 2017 järjestettyihin haastatteluihin osallistui 56 Lyseon lukion työntekijää: päivälinjalta 39 ja aikuislinjalta 17. Selvityksen tulokset on käyty läpi Lyseon lukion henkilöstön kanssa 13.12.

Erityisesti päivälukion henkilökunta koki työilmapiirin heikentyneeksi. Selvityksessä kävi myös ilmi, että asia ei koske yksittäisiä henkilökunnan edustajia. Yli puolet päivälukiosta haastatelluista koki, että Lyseon lukiolla on erilaisia johtamiseen ja työilmapiiriin liittyviä ongelmia. Myös yli puolet aikuislukiosta vastanneista oli havainnut päivälukion ilmapiirissä ongelmia.

Työyhteisön tilanteesta ja selvityksen tuloksista johtuen kaupunki jatkaa toimenpiteitä työyhteisön tilanteen korjaamiseksi.

Tästä erillisenä prosessina kaupunki perustaa valmisteluryhmän, joka selvittää Joensuun yhteiskoulun lukion ja Lyseon operatiivista johtamisjärjestelmää. Työryhmä työskentelee talven ja kevään aikana.

Koulutuspalveluiden uudelleenjärjestely liittyy hyvinvoinnin toimialan organisointiin. Toimiala perustettiin vuoden 2017 alussa useammasta aiemmasta toimialasta. Viime vuoden aikana päivitettiin jo toimialan hallinnon ja toimistopalveluiden sekä varhaiskasvatuksen johtamisjärjestelmää.

« Takaisin