"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Kulttuuriavustuksia haettavana vuodelle 2018

« Takaisin

Vuodelle 2018 ovat haettavana yhdistyksille yli 2 000 euron kohdeavustukset, vuosiavustus kulttuurikeskuksille ja Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus sekä taiteilijoille työskentelyapurahat ja työtila-avustukset. Hakuaika on 15.11-18.12.2017 klo 15.00.

Lisätietoja avustuksista ja hakemisesta www.joensuu.fi/kulttuuriavustukset.

Lisätiedot kulttuurisihteeri Sari Suvanto sari.suvanto@jns.fi p. 050 543 1906.

Joensuu 10.11.2017

Joensuun kaupunki


« Takaisin