"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Koulukatu-Rauhankatu kiertoliittymä asemaakaavaluonnos nähtävänä

« Takaisin

Koulukadun ja Rauhankadun liittymässä on tarkoitus parantaa jalankulun,
pyöräilyn ja ajoneuvoliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta mahdollistamalla
kiertoliittymän toteuttaminen. 

Kaavaluonnosta esitellään 14.11.2018 klo 17.00 alkaen kokoushuone Laturissa osoitteessa Muuntamontie 5, Joensuu.

Kaavaluonnos ja siihen liittyvä aineisto ovat nähtävinä 8.11.-1.12.2018 seuraavissa paikoissa:

Asiasta voi jättää mielipiteen viimeistään 1.12.2018 kaupunkirakennepalvelujen kaavoitukseen osoitteeseen kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu.

Lisätietoja antaa maankäytön suunnittelija Kimmo Kymäläinen, puh. 050 349 4920, kimmo.kymalainen@joensuu.fi.

Joensuu 7.11.2018

Kaupunkirakennepalvelut


« Takaisin