"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Uutiset

Joensuun kaupungin toiminnasta kertovat tiedotteet ja uutiset kootusti yhdellä sivulla.

« Takaisin

Kaupunki järjestää jatkossa jatkuvaa suomen kielen opetusta maahanmuuttajille

« Takaisin

Joensuun kaupunki järjestää jatkossa jatkuvaa suomen kielen opetusta jokaiselle sitä tarvitsevalle uudelle joensuulaiselle. Jatkuva kielen opetus edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista.

Lisäksi Joensuun kaupunki kouluttaa koko henkilöstönsä eli 2 700 työntekijä syrjinnän ja rasismin ehkäisemiseksi sekä maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi seuraavien neljän vuoden aikana.

Nämä ja muita kotouttamisen toimenpiteitä esitellään Joensuun kaupungin kotouttamisohjelmassa vuosille 2018–2021. Ohjelma käsitellään henkilöstö- ja työllisyysjaostossa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa vielä tämän vuoden aikana.

Maahanmuutto kasvattaa kaupungin asukasmäärää

Tällä hetkellä Joensuun kaupungin asukasmäärä kasvaa maahanmuuton ja kuntien välisen muuttoliikkeen seurauksena. Joensuussa asuvista maahanmuuttajista suuri osa on työikäisiä, mikä korjaa alueen väestörakennetta kantaväestön ikääntyessä.

Kaupunki haluaa jatkossa houkutella uusia maahanmuuttajia alueelle. Kotouttamisohjelmalla kaupunki varmistaa, että julkiset palvelut ovat yhdenvertaisia kaikille ja niiden suunnittelussa otetaan huomioon maahanmuuttajien tarpeet. Tämän lisäksi kotoutumista edistäviä palveluja kehitetään maahanmuuttajien tarpeita vastaaviksi.

Joensuussa asuu yli 3 000 ulkomaalaista vuosittain

Joensuussa asuu noin 2 300 ulkomaalaista. Lisäksi alueella opiskelee noin 1 000 ulkomaalaista vuosittain. Kaupungin ulkomaalaisväestö koostuu jo liki sadan eri kansallisuuden edustajasta.

Suurimmat kansalaisuusryhmät ovat venäläiset, syyrialaiset, virolaiset, bangladeshilaiset ja kiinalaiset. Joensuuhun muuton syitä ovat esimerkiksi työ, perhesyyt, opiskelu, paluumuutto tai pakolaisuus.

Ohjelma työstetty yhteistyöpajoissa

Keväällä järjestettyihin työpajoihin osallistui kaupungin työntekijöitä, viranomaisia, yrityksiä, kolmannen sektorin edustajia, oppilaitoksia ja kuntalaisia. Työpajoissa nousi esiin rasisminvastaisen työn kehittäminen, suomen kielen opetuksen lisääminen ja monialainen yhteistyö.

Kotouttamisohjelman on koonnut Joensuun kaupungin maahanmuuttajapalvelut.

Päivitetty 02.11.2018

« Takaisin