"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluessa.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la ja/tai kaupunkirakennepalvelujen ilmoitustaululla voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 07.08.2017
« Takaisin

Katusuunnitelmien esittely- ja keskustelutilaisuus/Niittylahti

« Takaisin

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 42 §:nä tarkoittama Niittylahdenrannan uuden kaava-alueen katusuunnitelmien esittely- ja keskustelutilaisuus pidetään 16.8.2017 klo 18.00 Niittylahden opistolla, osoite Niittylahdentie 297, 82220 Niittylahti. Suunnittelualue sijaitsee Niittylahdentien ja Vehkapurontien risteysalueen eteläpuolella. Lisätiedot: Lauri Hyttinen, 050 342 2096, lauri.hyttinen@jns.fi

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut


« Takaisin