"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluessa.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la ja/tai kaupunkirakennepalvelujen ilmoitustaululla voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 07.08.2017
« Takaisin

Katu- ja yleisten alueiden suunnitelmat nähtävillä / Niinivaara ja Karhunmäki

« Takaisin

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:ssä säädetyssä järjestyksessä kaupunkirakennepalvelut pitää julkisesti nähtävillä 10. – 24.8.2017 kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/katusuunnitelmat seuraavat katu- ja yleisen alueen suunnitelmat:

Niinivaara (5) kaupunginosa: Loimolankadun kosteikko
Karhunmäki (24) kaupunginosa: Kouvonkadun, Karhunkaaren ja Suunnistajantien kiertoliittymä


Muistutukset tulee toimittaa viimeistään 24.8.2017,osoite Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostilla kaupunkirakenne@jns.fi
Lisätiedot: Niinivaara: Jari Leinonen, 050 376 8584, jari.leinonen@jns.fi
Karhunmäki: Paula Lamminsalo, 050 913 1664, paula.lamminsalo@jns.fi

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut


« Takaisin