"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Katu- ja yleisen alueen suunnitelmat / Multimäki

« Takaisin
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:ssä säädetyssä järjestyksessä kaupunkirakennepalvelut pitää julkisesti nähtävillä 13. – 28.9.2018
kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/katusuunnitelmat ja kaupunkirakennepalveluissa osoite Muuntamontie 5 seuraavat katu- ja yleisen alueen suunnitelmat:

MULTIMÄKI (19) KAUPUNGINOSA

Kettuvaarantie väli Haravakatu – Heinämiehentie
Heinäpellontie, Timoteintie, Puntarpääntie, Lauhatie, Helpitie, Kastikkatie,
Röllitie, Nurmikkatie ja Natatie
Takapellonpuiston pyörätie plv 240 – 380
Pyörätie väli Takapellonpuisto – Multimäenväylä plv 0 – 450
Takapellonpuiston vesihuolto linjat 1 ja 2
Takapellonpuiston meluvalli ja kosteikko

Muistutukset tulee toimittaa viimeistään 28.9.2018, osoite: Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostilla kaupunkirakenne@joensuu.fi

Lisätiedot: Timo Ritala, 050 5661432, timo.ritala@joensuu.fi


12.9.2018

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut

« Takaisin