"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Katu- ja yleisen alueen suunnitelma/Ruutukaava-alue

« Takaisin
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:ssä säädetyssä järjestyksessä
kaupunkirakennepalvelut pitää julkisesti nähtävillä 7. – 22.12.2017
kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.joensuu.fi/katusuunnitelmat ja kaupunkirakennepalveluissa osoite Muuntamontie 5 seuraavan katu- ja yleisen alueen suunnitelman:

RUUTUKAAVA-ALUE (II) KAUPUNGINOSA

Kauppakatu välillä Niskakatu – Yläsatamakatu

Muistutukset tulee toimittaa viimeistään 22.12.2017,osoite
Kaupunkirakennepalvelut, Muuntamontie 5, 80100 Joensuu tai sähköpostilla kaupunkirakenne@jns.fi

Lisätiedot: suunnitteluinsinööri Timo Ritala, 050 566 1432, timo.ritala@jns.fi

Joensuu 5.12.2017

Joensuun kaupunki
Kaupunkirakennepalvelut

« Takaisin