"Tuoretta tietoa kaupungistamme"

Kuulutukset

Joensuun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Joen­suun kaupungin verkkosivuilla. Il­moi­tuk­set pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta joh­du. Ilmoituksen si­säl­tä­mät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mai­ni­tun ajan kuluttua.

Joensuun kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistaan erityislain­sää­dän­nön edellyttämiä ilmoituksia. Lisäksi julkisten kuulutusten il­moi­tus­tau­lul­la voi­daan myös tarpeen ja har­kin­nan mukaan pitää nähtävillä myös kaupungin ilmoituksia.

Kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulu sijaitsee
Joensuun kaupungintalolla, Rantakatu 20, 2. kerros, Joensuu.
Lisätietoja saa kirjaamosta puh. 050 408 2652.

Kaupungin kuulutuksia julkaistaan toimialojen oman harkinnan mukaan kootusti myös Karjalan Heilissä. Julkaisupäivä on pääsääntöisesti keskiviikko. Karjalan Heili ilmestyy keskiviikkoisin ja lauantaisin.

Kuulutusarkistosta löytyvät pidemmän aikaa tai koko vuoden nähtävillä olevat kuulutukset.

Päivitetty 18.10.2017
« Takaisin

Käpy- ja Raatekankaan itäosan sekä Siihtalan alueen asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus nähtävinä

« Takaisin

Käpy- ja Raatekankaan itäosan sekä Siihtalan alueen asemakaavan muutos ja laajennus.

Kaavamuutos kohdistuu kolmelle alueelle Siihtalassa, Käpykankaalla ja Raatekankaalla. Siihtalan alue sijaitsee Nurmeksentien-Teollisuuskadun ympäristössä, Käpykankaan alue Kuurnankadun itäpäässä, Kaltimontien ja Voimatien ympäristössä ja Raatekankaan alue Aspitien, Avainkujan ja Helatien ympäristössä.

Asemakaavamuutos koskee Raatekankaan (21) kaupunginosan kortteleita 2133, 2138, 2139 osa, 2111 osa, 2121 osa sekä liikenne- ja erityisalueita, Siihtalan (9) kaupunginosan kortteleita 901, 902, 903 osa, 904, 907 ja 928 sekä liikenne-, erityis- ja virkistysalueita, Käpykankaan (8) kaupunginosan kortteleita 812,815, 828, 837 ja 838 sekä liikenne-, erityis- ja virkistysalueita sekä kiinteistöä 167-401-31-2 ja ll kaupunginosan liikenne-, vesi- ja virkistysalueita sekä Kanervalan (7) kaupunginosan liikennealuetta.   

Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus ovat maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti nähtävinä 7.6.-23.7.2018 kaupunkirakennepalveluissa (Muuntamontie 5, suljettu 9.7.-20.7.2018), kaupungintalolla (Rantakatu 20) ja internetissä www.joensuu.fi/kaavoitus. Muistutukset ehdotuksesta tulee toimittaa viimeistään 23.7.2018 kaupunkirakennepalveluiden kaavoitukseen (sähköposti kaavoitus@joensuu.fi tai Muuntamontie 5, 80100 Joensuu).

Joensuu 6.6.2018

Kaupunkirakennepalvelut, Kaavoitus


« Takaisin